top of page

Amersfoort

info at vanderachelplace.nl

GSM 0031 - 06 - 53402633

Chris Polhout

PUPPYKOOPOVEREENKOMST 01-11-2018

 

 

Wij fokken alleen rashonden met een stamboom uitgegeven door de Raad van Beheer.

Al onze fokteven zijn HD vrij en ED vrij,  gecheckt door Raad van Beheer.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Van deze overeenkomst afwijkende afspraken tussen partijen gelden slechts voor zover deze 
schriftelijk zijn overeengekomen.
Als de koper een aanbetaling heeft gedaan voor een pup gaat de koper automatisch akkoord met deze overeenkomst.

Een aanbetaling kan alleen plaatsvinden via de bank met een bedrag van € 200,00.

Mocht de pup overlijden voor aflevering, heeft de koper recht op geld terug van € 200,00 en is deze overeenkomst automatisch ontbonden. Beide partijen hebben dan verder niets meer van elkaar te vorderen.

 

 

Verplichtingen van de verkoper: 

De verkoper verklaart dat bij de conceptie beide ouderdieren voldeden aan de door de rasvereniging gestelde voorwaarden en dat hij alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen om de binnen het ras tot op heden bekende ziektes en/of afwijkingen te voorkomen. Voorts is de algehele gezondheidstoestand van bovengenoemde hond door een erkende dierenarts klinisch onderzocht en goed bevonden.

Mocht, ondanks de zorgvuldigheid van zowel de verkoper als de koper, de hond een binnen het ras bekende, aangeboren afwijking of genetisch bepaald verborgen gebrek vertonen binnen 1 jaar na aanschaf, aangetoond door middel van een verklaring van een erkende dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van de gemelde afwijking, heupen, rug,  elleboog dient de pup terug te komen naar de fokker, waarbij de koper recht heeft op een nieuwe pup, binnen 2 jaar na het terugbrengen van de pup.

Mocht na 2 jaar geen pup beschikbaar zijn bij de fokker heeft de koper recht op volledige teruggave van het aanschafbedrag van de pup.

De verkoper is verplicht de stamboom van de hond direct na ontvangst van de Raad van Beheer toe te zenden aan de koper.

Bij alle pups zit een Europees paspoort met daarin de benodigde inentingen toegediend door Dierenkliniek Putten. 

 

 

Verplichtingen van de koper:

Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond, zal koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. Koper en verkoper zullen in onderling overleg tot een dusdanige oplossing komen waarin het belang van de hond voorop staat. Mocht de koper er niet in slagen binnen een redelijke termijn een nieuwe eigenaar voor de hond te vinden, zal de verkoper in overleg met de koper inspanningsverplichting verlenen tot herplaatsing. 
De koper zal zorgen voor tijdige toediening van een ontwormingskuur. Tevens draagt koper zorg voor het tijdig laten vaccineren van de hond, in ieder geval tegen hondenziekte en het parvovirus door een dierenarts. 

 

Mechelse Herder Kennel van de Rachelplace

Dhr. C.J. Polhout

Husselmansgoed 24

3863BW Nijkerk

info@vanderachelplace.nl

www.vanderachelplace.nl

bottom of page